1. BOLIGSTØTTE/BOLIGSIKRING

Der er mulighed for at søge boligstøtte til alle boliger.

De nærmere regler kan oplyses ved henvendelse til den pågældende kommune.

Skemaer vedr. ansøgning kan hentes på Borger.dk.

På Borger.dk kan der laves en vejledende beregning af evt. boligstøtte.

2. FEJL OG MANGLER

Udlejer gennemgår en fejl- og mangelliste med lejer ved indflytning.

Hvis du har spørgsmål eller har behov for reparation/anmeldelse af nogle fejl eller mangler, skal du kontakte Per Pedersen HAARBY A/S.

Per Pedersen HAARBY A/S Kontaktes på:

Tlf.: 64 73 17 26

Mandag – Torsdag​: kl. 08.00 – 16.00​
Fredag: kl. 08.00 – 12.00

 

3. FORBRUGSTAL

Forbrugstal aflæses og indberettes af udlejer.​

4. FORSIKRING

Udlejningsboligen er dækket af udlejningsselskabets forsikring, hvilket vil sige, at evt. skader på bygningen dækkes af denne forsikring.​

Lejer skal selv tegne en indboforsikring.​

Vi anbefaler at tegne en glas og kummeforsikring.

6. MALING

Hvis lejer ønsker en anden farve end den pågældende farve på væggene, skal der laves en skriftlig aftale med udlejer herom.

7. OPSIGELSE

Opsigelse af udlejningsboligen skal ske skriftligt til udlejer.​

Opsigelsen skal være i udlejer i hænde senest den sidste hverdag i måneden. Opsigelsesvarslet er 3 måneder, og lejer skal aflevere udlejningsboligen senest 14 dage før de 3 måneder er udløbet.​

8. VEDLIGEHOLDELSE/ISTANDSÆTTELSE

Istandsættelse af udlejningsboligen ved fraflytning foretages af udlejningsselskabets fagfolk, mod betaling.​

Istandsættelsen af udlejningsboligen omfatter bl.a.:

  • Maling af loft og vægge
  • Udbedring af fejl og mangler på gulve, døre, radiatorer, ruder og skabe.
  • Fjernelse af synlige spor efter huller i gulve, vægge, lofter og træværk.​