Per pedersen hårby A/S

Informationer om området

1. AFFALD

Der hører en standart størrelse renovationsspand til udlejningsboligen.

Du har pligt til at følge renovationsselskabets regulativer for tømning, herunder affaldssortering.

Der må ikke efterlades eller anbringes noget affald på udlejningsboligernes arealer.

Det er lejers egen pligt, at aflevere storskrald på den kommunale genbrugsstation.​

2. FÆLLESAREALER

Der må ikke efterlades cykler, barnevogne og andre effekter på udlejningsboligernes fællesarealer.

Alle opfordres til, at rydde op efter sig selv på udlejningsboligernes fællesarealer. Det vil derfor sige, at man ikke må smide cigaretskodder, flasker og andet affald.​

Udlejer sørger for at fællesarealerne bliver holdt efter årstiderne og det er derfor ikke tilladt, at skære i træer og buske, der er en del af disse fællesarealer.​

4. PARKERING/KØRSEL

Til udlejningsboligen tilhører der én parkeringsplads.​

På udlejningsboligens egen parkeringsplads må der ikke henstilles campingvogne og trailere i længere perioder, dog må de naturligvis placeres kortvarigt for f.eks. af- og pålæsning, så længe de ikke er til gene for andre.

Kørsel med biler må ikke finde sted på udlejningsboligernes grønne arealer og stisystemer.​

5. SNERYDNING

Du er forpligtet til at rydde sne og gruse veje/stierne ud til fællesarealerne. Fællesarealerne sørger udlejeren for at få ryddet for sne og gruset.​

Hvis man ikke er i stand til at rydde sne og gruse vejene, så tilbyder udlejeren at gøre det mod betaling.​

6. STØJ

Man må ikke spille høj musik eller på anden vis have en støjende adfærd, som kan genere de andre lejere. Efter kl. 23.00 må musik ikke finde sted så det kan høres udenfor udlejningsboligen.

Hvis du skal holde fest, er det meget vigtigt, at orientere de andre lejere.​