1. ADFÆRD

For at bevare et godt naboskab anbefaler vi, at vise hensynsfuldhed i alle forhold overfor andre lejere.

Derudover skal du holde dig fra handlinger, der kan være til skade eller gene for andre.​

2. HUSDYR

Det er kun tilladt at holde én hund eller én kat

Husdyrene må ikke være forstyrrende for naboerne ved deres støj, lugt eller opførsel.

Har du f.eks. hund må den ikke forstyrre roen ved fortsat at gø eller tude.​

Frit løbende hunde er ikke tilladt i disse områder og de skal derfor holdes i snor.

Dyrenes efterladenskaber skal samles op.

Farlige dyr, giftige dyr og skadedyr må ikke holdes i boligerne.

Dette kan bl.a. være dyr som rotter, slanger, skorpioner og alle former for kamphunde.​

3. KLAGER

Hvis du bliver generet af din nabo, bedes du henvende dig personligt til vedkommende inden du retter henvendelsen til Per Pedersen, for på den måde at bevare det gode naboskab.​

4. MUS, MYRER OG LIGNENDE

Insekter og smådyr skal du, som hovedregel, selv bekæmpe.​

5. SKADEDYR

Der er ikke nogen, der er interesserede til at have skadedyr som f.eks. rotter.

For at undgå rotter er det vigtigt ikke at anbringe køkkenaffald i kompostbeholdere og man bør heller ikke fodre fugle og andre dyr direkte på jorden.

Hvis der opdages rotter i nogle af udlejningsboligerne skal du straks tilkalde kommunen.​