1. AFLØB/TOILET

For at undgå, at afløbsrør fra håndvask og toilet tilstopper, skal man passe på med hvad man skyller ud. Hygiejnebind, bleer, vat og avispapir skal ikke skyldes ud i toilettet, men derimod fyldes i skraldespanden.

Hvis toilettet er tilstoppet og det kan påvises, at det er lejers egen skyld, vil rensningen af kloakafløbet stå for lejers egen regning.

For at undgå at toilettet bliver tilstoppet, er det meget vigtigt at man bruger “stor skyl” hvis der skal skylles toiletpapir ud. Nye toiletter skyller nemlig med få liter vand ved “lille skyl”, derfor bruges det “lille skyl”, KUN hvis der ikke skal skylles toiletpapir ud.​

2. AKUTTE SKADER

Ved akutte skader som f.eks. rørskader eller lignende, skal I kontakte Per Pedersen A/S hurtigst muligt

på tlf. 64 73 17 26.

Hvis de akutte skader sker uden for vores åbningstider, bedes i kontakte Thomas på tlf. 40 44 01 01.​

3. ANTENNE

I udlejningsboligerne må der ikke opsættes antenner og paraboler, der henvises til lokale antenne- og kabeludbydere.​

4. HVIDEVARER

Hvis der opstår problemer eller kommer en skade på hvidevarerne, bedes lejer ringe til Per Pedersen på tlf. 64 73 17 26 og vi vil herefter komme og reparere den pågældende hvidevarer.

Hvis lejeren selv er skyld i årsagen til at hvidevaren er gået i stykker, skal vedkommende selv betale for reparationen eller for et nyt samt installationen heraf.

Lejer forestår selv reparation af egne hvidevarer.​

5. NØGLER OG LÅSE

Udlejningsboligerne er udstyret med Ruko cylinderlåse og som udgangspunkt udleveres der 2 nøgler til hver bolig. Hvis lejer mister en nøgle, står det for egen regning at anskaffe sig en ny nøgle.

Har lejer fået lavet ekstra nøgler skal disse afleveres til udlejer ved fraflytning.​

6. SKURE

Der bliver ikke hæftet for genstande, der opbevares i udlejningsboligernes skure.

Der er ikke varme i skuret, så vi vil derfor fraråde at opbevare genstande, der ikke kan tåle fugt eller frost samt at placere genstande på gulvet i skuret.​

7. SÆRLIGE AFTALER

​Såfremt lejer ønsker eller har brug for at foretage ændringer i boligen eller haven, skal der indgås en skriftlig aftale med udlejer herom inden ændringen ingangsættes.

Omkostninger til etablering af ændringer afholdes af lejer.

Omkostninger til fjernelse af ændringer ved fraflytninger afholdes af lejer, såfremt efterføægende lejer ikke ønsker at overtage det pågældende.

8. UDLUFTNING

Udluftningsventiler skal være åbne og må derfor ikke være dækket til. På den måde sikrer man et godt luftskifte og sikrer, at den fugtige luft kan ventileres væk.​

En anden måde man kan sikre, at den fugtige luft kommer ud og dermed at ruderne ikke bliver duggede, er ved at lufte ud 2-3 gange dagligt.

Vi anbefaler derfor også, at man tørrer sit tøj udenfor eller i en tørretumbler i stedet for, at gøre det inden døre, da det giver en ekstremt høj luftfugtighed.

I boliger med ventilationsanlæg er det dog ikke nødvendigt at udlufte boligen ved åbne døre/vinduer dagligt.

Udlejer kommer og skifter filtre i udluftningssystemerne 2 gange årligt.

Det er vigtigt at der ikke bliver stillet/justeres på ind- og udblæsningsventilerne i lofterne ved rengøring.

Forekommer der fugt i vinduerne i boliger med ventilationsanlæg skal udlejer kontaktes på tlf. 64 73 17 26.​

9. VANDLÅSE

Rensning af vandlåse skal lejer selv sørge for, samt at der er vand i vandlåsen, så den ikke tørrer ud og dermed giver lugtgener.​

10. HAVEN

Vedligeholdelse:
Det påhviler lejer at holde haven i passende stand efter årstiden.​

For at bevare det gode naboskab, anbefaler vi at, græsslåning ikke foretages i spisetiderne, samt mellem kl. 12.00 – 14.00​

Hvis lejeren ikke selv har mulighed for at passe haven, tilbyder Per Pedersen at holde den mod betaling.​​

Hegn:
Det er tilladt at sætte grønt trådhegn op i egen have, hegnet skal opsættes pænt, og ikke til gene for hækklipning.​

Opsætning af havehegn skal ske i samarbejde med udlejer.

Såfremt lejer ønsker eller har brug for at foretage ændringer i boligen eller haven, skal der indgås en skriftlig aftale med udlejer herom inden ændringen igangsættes.​

Trampoliner:
Der må ikke opstilles Trampoliner i haven.​